Skip to main content

Boekbespreking door Martine Huurman

Vormgeving boek

De titel van dit boek deed mij letterlijk stilstaan. Het raakte me. Daarbij verraste de vormgeving van het boek me eveneens. Een klein kordaat boek met een heldere frisse kleurstelling. Het oogt praktisch en functioneel.
De inhoud van het boek komt hier, mijns inziens, mee overeen. Het boek kan op verschillende manieren worden gelezen. Van A tot Z of bladerend van de ene casus naar de andere. Dit is mogelijk door de opzet. Verschillende cases worden beschreven, toegelicht en aangevuld met vragen die de lezer aan het werk of denken zetten.

“Als je vaak genoeg te horen krijgt dat je lastig of moeilijk bent, dan ben je dus lastig of moeilijk.”

Lees verder

Recensie door Teun Toebes

sTeun en toeverlaat (https://www.linkedin.com/in/teuntoebes/)

Het boek ‘door stil te staan kom je verder’ is ontwapenend en allesomvattend, recht uit het hart van een schrijver met gevoel. Gezindheid voor de méns. Ik heb het boek in één spreekwoordelijke adem uitgelezen en ben geraakt door de praktische schrijfstijl, verbonden aan de herkenbare situaties die ik ervaar nu ik in het verpleeghuis woon. Een stimulans om nog meer te gaan voor meer humane zorg.

 

Door Gerda In ’t Veld-Koelman

Stilstaan bij signalen
“Door stil te staan kom je verder” luidt de titel van het boek van Geert Bettinger dat mijn aandacht trok. De ondertitel is “een andere kijk op probleemgedrag”. Het boek wordt uitgegeven door SWP, in het kader van het professionaliseringsaanbod voor de brede groep zorgverleners, die te maken heeft met zorgafhankelijke personen, zowel jongeren als ouderen.

Lees verder

Door Hetty Verzaal

Beste Geert, wat een Pracht boek!!!! Ik heb het gisteren tussen de middag binnen gekregen. Ik ben direct begonnen en heb het in één keer uitgelezen. Het klopt helemaal dat we op dezelfde golflengte zitten. Jij gaat echter nog veel nadrukkelijker in op wat de cliënt probeert uit te drukken met probleemgedrag omdat hij om welke redenen dan ook niet bij machte is om daar woorden aan te geven.

Lees verder

Eye-openerboek!

Ik begon optimistisch aan het boek. Er zijn veel boeken over de zorg. Toch is dit boek in alle opzichten heel anders. Ik heb nog nooit zo vaak een eye-opener-moment gehad door het lezen van een boek. Het afwisselen tussen uitleg over de visie van de schrijver, praktijkvoorbeelden en voorbeelden van hoe de situatie was geweest als je het anders aan zou pakken, maakt dat dit boek je echt een andere (betere) kijk geeft over omgaan met probleemgedrag.

Lees verder

verplichte kost voor alle professionals in de sociaal agogische sector

Geert beschrijft op een heldere, indringende en confronterende manier hoe we als professional vaak heel ver weg zijn van de cliënt. Meer met ons vak bezig zijn en de cliënt als middel zien in plaats van andersom.
Een boek wat per hoofdstuk steeds weer de blik naar jezelf (als professional) richt. Soms bekruipt me een schaamtegevoel (oh doe ik ook!) andere keren opluchting (he he vind ik ook!).

Lees verder

Inspirerend boek!

Ik heb het boek mogen lenen van iemand binnen de instelling waar ik werk. Het boek opende mijn ogen, het sluit heel erg aan bij de manier waarop ik denk als ik aan het werk ben. Geert beschrijft op een levendige manier een andere kijk op probleemgedrag, oftewel signaal gedrag.

Lees verder