Skip to main content

Waarom deze training?

Nieuwe inzichten in het gedrag van zorgafhankelijke cliënten zal als een verrijking zijn in jouw én hun leven. Wij verwachten niet dat je het roer voor jezelf of binnen de organisatie even gaat omgooien. Wat wij wel verwachten is dat je meer open leert te staan om je te verdiepen in het gedrag van zorgafhankelijke cliënten dat je tot nu toe mogelijk als 'probleemgedrag' omschrijft.
Onder zorgafhankelijke clienten verstaan we: 'mensen met dementie, mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking, mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (N.A.H), kinderen/ jongeren met ‘probleemgedrag’ '.

 

mini docu: Geert Bettinger - het boek + de training 

Voor wie is deze training?

Verzorgenden, begeleiders, maatschappelijk werkenden, docenten, jeugdwerkers en nadrukkelijk ook ouders en of mantelzorgers.

Wat weet je en kun je nadat deze training is afgerond?

Je leert om op een andere manier naar ‘probleemgedrag’ te kijken. Je leert hoe je kunt handelen vanuit de behoefte van de cliënt op een manier die voor jou en je collega's uitvoerbaar is. Je krijgt meer zicht op jouw eigen aandeel in een hulpverleningsrelatie. Door de vele praktijkvoorbeelden kun je beter situaties herkennen.

Hoe verloopt de training?

  • De training kan individueel online gevolgd worden met de training app.
    Nadat je bestelling en betaling afgerond is krijg je direct toegang tot de training.
  • Er bestaat tevens de mogelijkheid om Geert te boeken voor een seminar, bijvoorbeeld binnen de eigen organisatie. Geert zal op een zeer interactieve wijze en aan de hand van meerdere casussen inzichten geven over het gedrag van zorgafhankelijke cliënten. Het bij de training behorende boek kan dan eventueel door Geert gesigneerd worden. 
    Vraag gerust naar de mogelijkheden.

De training bestaat uit drie hoofdthema’s

  1. Deelnemer kijkt op een andere wijze naar het ‘probleemgedrag’ van een client
  2. Deelnemer handelt vanuit de behoefte van een client.
  3. Deelnemer heeft zicht op eigen aandeel in een (hulpverlenings-) relatie

Leren doe je o.a. met behulp van de training app. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin de instructies om je account te activeren en via de app-store de training app te installeren op je Apple of Android toestel. 

Via de app kom je bij het lesmateriaal. Dit bestaat uit een aantal documenten en video's. Deze neem je eerst allemaal door. Het borgen van de kennis gebeurt middels leerkaarten, dit zijn multiple-choice vragen die volgens een algoritme verschillende keren voorbijkomen. Telkens met de antwoorden in een andere volgorde, zodat er echt getest wordt of je de aangeboden theorie begrepen hebt. De meeste vragen worden ondersteund met extra informatie die na de beantwoording verschijnt. Op deze manier ben je de lesstof aan het herhalen, waardoor je de lesstof het meest optimaal aan het borgen bent. 

De meest optimale wijze (minimale inspanning met maximaal resultaat) van leren wordt bereikt door in kleine stappen te trainen: in tijdseenheden van zo'n 15 minuten per keer, gelijkelijk verdeeld over 30 dagen. Het systeem houdt bij waar je gebleven bent dus je kunt elk moment stoppen en weer verder gaan. Ga niet één avond zitten blokken, maar neem elke dag een stukje van de leerkaarten door en daarmee een klein stukje van de lesstof.

MicroTraining via de E-ZY training app

De training app zorgt ervoor dat je heel gemakkelijk elke dag 10 tot 15 minuten kunt besteden aan het opnemen van nieuwe kennis. Haast ongemerkt doorloop je de gehele training. Je neemt de lesstof veel beter op en kunt deze blijvend toepassen. Door micro-momentjes te leren borg je de lesstof optimaal én voor de lange termijn.

Meer is niet nodig om nieuwe kennis eigen te maken.

Het MicroTrainen draait om het in kleine stukjes opnemen van content op meerdere momenten en over een aantal weken verspreid. Dankzij de training app kan je op elk gewenst moment bij de content van de training.

MicroTraining via de E-ZY training app zorgt voor focus op je leerdoelen en de meest efficiënte en effectieve manier van leren. Wij vallen je niet lastig met allerlei opmaak, games en behendigheidselementen die jou van het werkelijke trainen afhouden.

Je merkt snel genoeg waarom deze training app dagelijks door duizenden deelnemers in heel Europa gebruikt en zo gewaardeerd wordt.

Kijk verder naar de mogelijkheden en kosten...