Skip to main content

HET BOEK +
DE TRAINING

GEERT BETTINGER + HEIN MEIJER

  • Je leert de signalen achter het 'probleemgedrag' te zien.
  • Een (zorgafhankelijke) cliënt vraagt soms op een bijzondere manier om aandacht.

Het Boek

De training is gebaseerd op het boek
'Door stil te staan kom je verder'.

De kennis uit deze inspiratiebron willen wij graag met je delen.

Bestellen

Maak een keuze uit één van de mogelijkheden om deze training te volgen.

Een andere kijk op probleemgedrag

Deze training leert jou o.a.;
  • Van 'Probleemgedrag' naar 'Signaalgedrag' om te schakelen.
  • Waarom zie jij het als 'probleemgedrag'?
  • Hoe bouw je aan een objectief dossier?
  • Hoe handel je vanuit de behoefte van de client?
  • Hoe krijg je zicht op je eigen aandeel in de hulpverlenings-relatie?
  • Hoe stel je objectieve observatievragen?
auteur Geert Bettinger, ontwikkelaar training Hein Meijer

Bestel deze unieke training

Tot stand gekomen en ontwikkeld op basis van een bijzondere visie. De trainingsmethode én app zorgen er met name voor dat de kennis op de juiste manier opgenomen wordt en daardoor meteen en voor lange duur toegepast kan worden.

Een andere kijk op 'probleemgedrag'

Wat ga je leren...

Zorgafhankelijke cliënten kunnen vaak niet, in voor ons meteen duidelijke bewoordingen en met voor ons bekende lichaamstaal en gebaren, duidelijk maken wat hun dwars zit. Aan de hand van de visie uit het boek hebben wij kennisdocumenten gemaakt. Deze geven andere en veelal nieuwe inzichten in gedrag. Op basis daarvan zijn leerstappen ontwikkeld waarmee je stap voor stap deze inzichten leert te herkennen en toe te passen. Deze laarstappen zijn samengevat in de training. 

De training bestaat uit drie leerdoelen.

1. Op een andere manier kijken naar het ‘probleemgedrag’ van een zorgafhankelijke cliënt.
Je gaat ontdekken hoe je op een andere manier naar het gedrag van cliënten kunt kijken dat doorgaans als ‘probleemgedrag’ of 'onbegrepen gedrag' wordt aangeduid. Hierdoor krijgt dit gedrag een andere lading en betekenis, waardoor je in staat bent om, samen met collega’s, het welzijn van de cliënt te bevorderen.
2. Handelen vanuit de behoefte van de cliënt.
Doordat je in het eerste leerdoel geleerd hebt om anders te kijken naar het gedrag van cliënten kun je meer te weten komen over de werkelijke behoefte die een cliënt heeft. In dit deel ontwikkel je jouw vermogen om aan deze behoefte invulling te geven waardoor de cliënt zich beter begrepen voelt.
3. Je hebt zicht op jouw eigen aandeel in een hulpverleningsrelatie.
Je leert jouw eigen aandeel en rol in het gedrag van een cliënt te herkennen. Hierdoor zal het (h)erkennen van signaalgedrag bijdragen aan een betere hulpverleningsrelatie. Reflectie is hierbij een belangrijk middel. Het reflecteren op je eigen handelen zal je in nieuwe situaties meer helpen alert te zijn op de mogelijke achterliggende signalen bij het gedrag.

Met de 'zorgafhankelijke cliënten' bedoelen we in deze training onder andere mensen met een verstandelijke beperking, ouderen met dementie, mensen met N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel), mensen met een psychiatrische aandoening, kinderen binnen het speciaal onderwijs, jongeren binnen het werkgebied van Jeugdzorg.
Professionals, die hier mee te maken kunnen krijgen zijn: Verzorgenden, begeleiders, maatschappelijk werkenden, docenten, jeugdwerkers, maar zeker ook de ouders en mantelzorgers. Voor hen is deze training bedoeld.

Training

De training kan via de training app geheel zelfstandig gevolgd worden.
Maar zeker interessant zijn de mogelijkheden in combinatie met een online webinar of een seminar binnen de eigen organisatie.

Herkennen

Door de training leer je om anders naar het gedrag van anderen te kijken en met de vele handvatten, tips en adviezen leer je situaties sneller te herkennen waar een objectieve beoordeling past.

Handelen

De training geeft handreikingen waardoor je anders of zelfs beter met onaangename gedrag situaties om kunt gaan.
Op een manier die voor zowel jou als de cliënt verdraagzaam en plezierig zijn.

De ontwikkelaars

Maak kennis met de bedenkers van deze training

GEERT BETTINGER

GEERT BETTINGER

Auteur
HEIN MEIJER

HEIN MEIJER

Ontwikkeling training
E-ZY TRAINING APP

E-ZY TRAINING APP

Online trainen

Trainen, leren, oefenen wanneer het jou uitkomt.

E-ZY Learning

POWERED BY

E-ZY Learning

Geproduceerd binnen een unieke samenwerking.