Skip to main content

verplichte kost voor alle professionals in de sociaal agogische sector

Geert beschrijft op een heldere, indringende en confronterende manier hoe we als professional vaak heel ver weg zijn van de cliënt. Meer met ons vak bezig zijn en de cliënt als middel zien in plaats van andersom.
Een boek wat per hoofdstuk steeds weer de blik naar jezelf (als professional) richt. Soms bekruipt me een schaamtegevoel (oh doe ik ook!) andere keren opluchting (he he vind ik ook!).

Niet alleen benoemen van verkeerde benaderingen, maar met intervisie vragen je ook weer in een betere richting laten denken. (en dat is misschien wel het meest waardevolle). A must have voor elke professional in de gezondheidszorg.
Groot compliment voor het duidelijke en helder taalgebruik waardoor het boek door iedereen te begrijpen valt. Frans Knoben
(Via BOL)